بازدید دانش آموزان و دانشجویان استان خراسان رضوی از نمایشگاه “پژوهش و فناوری”

بازدید دانش آموزان و دانشجویان استان خراسان رضوی از نمایشگاه “پژوهش و فناوری” و نمایشگاه تخصصی”مشاورین” که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد در حال برگزاری است.

لازم به ذکر است نمایشگاه های “پژوهش و فناوری” و “مشاورین” ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۹ و نمایشگاه “فرش دستباف” ۱۲ الی ۱۶ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد.

 

 

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

 

info@expo.ir