بازدید جناب آقای سرپرست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ورئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی از نمایشگاه بین‌المللی سرمایه گذاری شهری، نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات و صنایع وابسته و نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

 بازدید جناب آقای علیرضا شهیدی معاون وزیر و سرپرست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و سرکار خانم علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی از نمایشگاه بین‌المللی سرمایه گذاری شهری، صنعت ساختمان، تاسیسات و صنایع وابسته و نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در دومین شب این نمایشگاه ها  صورت گرفت.

این نمایشگاه ها تا ۱۹ بهمن ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد.

 

info@expo.ir