بازدید جناب آقای دکتر رضا شیران خراسانی نمایندهٔ مشهد و کلات در دورهٔ مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بین‌المللی سرمایه گذاری شهری، نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات و صنایع وابسته و نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

 بازدید جناب آقای دکتر رضا شیران خراسانی نمایندهٔ مشهد و کلات در دورهٔ مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بین‌المللی سرمایه گذاری شهری، نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات و صنایع وابسته و نمایشگاه بورس، بانک و بیمه صورت گرفت.

این نمایشگاه ها تا ۱۹ بهمن ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد.

 

 

 

 

info@expo.ir