بازدید جناب آقای اصولی عضو شورای اسلامی شهر مشهد از نمایشگاه “پژوهش و فناوری”

بازدید جناب آقای اصولی عضو شورای اسلامی شهر مشهد از نمایشگاه “پژوهش و فناوری” , نمایشگاه  تخصصی “مشاورین” و دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف”  که در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد در حال برگزاری است.

لازم به ذکر است نمایشگاه “فرش دستباف” ۱۲ الی ۱۶ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ و نمایشگاه های “پژوهش و فناوری” و “مشاورین” ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۹ جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد.

 

 

 

info@expo.ir