بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و صنایع وابسته (دارویی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و توانبخشی)

بازدید جناب آقای دکتر داستانی؛ مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی و جناب آقای قریب؛ مشاور شهردار مشهد از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و صنایع وابسته (دارویی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و توانبخشی) صورت گرفت.

 

 

 

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir