اولین نمایشگاه تخصصی “مشاورین”

اولین نمایشگاه تخصصی “مشاورین” با شعار فرهنگ مشاوره ضرورت جامعه مدرن  در 1200 متر مربع مساحت برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ در سالن عطار نمایشگاه بین‌المللی مشهد  دایر می باشد.

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

 

info@expo.ir