امسال نسبت به سال گذشته نمایشگاه از سطح کیفی و‌کمی خوبی برخوردار بود

مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد گفت:امسال نسبت به سال گذشته نمایشگاه از سطح کیفی ‌و کمی خوبی برخوردار بود.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، مهدی حاتمی، در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری،عمران،حمل و نقل و ترافیک که به همراه چهاردهمین نمایشگاه برق (قدرت،الکترونیک) تجهیزات وصنایع وابسته و چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فن آوری های حفاظتی،امنیتی،امداد و نجات،دوربین های مدار بسته،ایمنی و آتش نشانی اظهارداشت: حضور پر رنگ تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنعت خدمات شهری و حمل و نقل شهرداری نشان دهنده نقطه قوت این نمایشگاه بود.

مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد گفت:امسال نسبت به سال گذشته نمایشگاه از سطح کیفی ‌و کمی خوبی برخوردار بود.

وی افزود:برگزاری چنین نمایشگاه هایی این فرصت را به تولید کننده می دهد تا با فراغ بال تولیدات داخلی خود را به عرصه نمایش بگذارند.

حاتمی تصریح کرد:حضور کمپین خط عابر،خط زندگی در این نمایشگاه نشان دهنده این بود که ما در زمینه فرهنگ سازی ترافیک پیشرفت خوبی داشته ایم.

وی همچنین به سطح خوب برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت:حضور افراد توان یاب در غرفه ها و توجه به نیاز آن ها از جمله برنامه های ما در حوزه شهرداری است.

 

info@expo.ir