اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی و صنایع وابسته مشهد

 

 

 امروز یکشنبه 22 مهر اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، تجهیزات پزشکی و صنایع وابسته مشهد و تقدیر از غرفه داران نمونه این نمایشگاه توسط دکتر هوشنگ نژاد مدیر عامل و رییس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی مشهد انجام گردید.

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir