اختتامیه نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک

 

اختتامیه نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک و تقدیر از غرفه های نمونه با حضور جناب آقای حیدری رییس شورای شهر مشهد، جناب آقای امیر شهلا رییس شورای استان خراسان رضوی و جناب آقای برکچی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد صورت گرفت.

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد

  Http://Expo.ir

https://www.instagram.com/expomashhad

 

 

 

 

info@expo.ir