اختتامیه سومین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های حفاظتی و امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

اختتامیه سومین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های حفاظتی و امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

در این مراسم که با حضور برخی مدیران نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید از برترین های این نمایشگاه تقدیر به عمل آمد.

این نمایشگاه از۱۲ تا ۱۶ دی ماه در سالن عطار نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

 

 

 

 

info@expo.ir