آماده سازی اولین نمایشگاه “سایه سار مینو” با هدف معرفی توانمندی‌ های بانوان ایران زمین

 آماده سازی اولین نمایشگاه “سایه سار مینو” با هدف معرفی توانمندی‌ های بانوان ایران زمین در حال انجام است.

این نمایشگاه از تاریخ ۲۰ الی ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ و از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار خواهد شد.

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

 

info@expo.ir