آخرین مراحل آماده سازی و غرفه سازی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته و نمایشگاه شیلات و آبزیان ودامپزشکی مشهد

آخرین مراحل آماده سازی و غرفه سازی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته و نمایشگاه شیلات و آبزیان ودامپزشکیمشهد در حال انجام می باشد.

این نمایشگاه ۱۸ الی ۲۱ تیر ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۳ در نمایشگاه بین المللی مشهد جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد.

 

 

 

 

 
info@expo.ir