آخرین مراحل آماده سازی  نمایشگاه و جشنواره “پژوهش و فناوری” خراسان رضوی

آخرین مراحل آماده سازی  نمایشگاه و جشنواره “پژوهش و فناوری” خراسان رضوی در حال انجام است.

لازم به ذکر است این نمایشگاه ۱۲ الی ۱۵ آذر از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد دایر می باشد.

 

 

 

info@expo.ir