آخرین مراحل آماده سازی دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف”

آخرین مراحل آماده سازی دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف” در حال انجام است.

این نمایشگاه ۱۲ الی ۱۶ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ در نمایشگاه بین‌المللی مشهد دایر می باشد.

 

info@expo.ir