بانك اطلاعات نمايشگاه خارجي
يکشنبه 6 خرداد 1397  |   |  ورود
 
 
English
 

فرم عضويت در
بانك اطلاعات نمايشگاه هاي خارجي

اطلاعات موجود در اين فرم صرفا"جهت تهيه بانك اطلاعات متقاضيان حضور در نمايشگاه خارجي استفاده ميشود. عضويت در اين بانك فرصتي را براي واحدهاي توليدي و تجاري فراهم خواهد نمود كه اطلاعات مربوط به حضور در نمايشگاه هاي خارجي را به موقع دريافت نموده و فرصت كافي جهت تصميم گيري داشته باشند. دقت در تكميل اين فرم ما را قادر مي سازد تا نمايشگاههاي موردعلاقه و حوزه فعاليت سازمانها را شناسايي نموده و صرفا" اطلاعات نمايشگاههاي مورد نظر را براي ايشان ارسال نمائيم. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين مورد مي توانيد با خانم نازنین نهاوندی - مسئول بانك اطلاعات نمايشگاه خارجي شماره تلفن 5005221-5029404-0511 تماس حاصل نماييد.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به نمایشگاه بین المللی مشهد می باشد
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس