هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هجدهمین مفاخر - فردوسی - عطار - فضای باز - شرکت ایده تجارت هرمس 021-54512

info@expo.ir