هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو

سالن شرکت برگزارکننده تلفن تماس
مفاخر – فردوسی – عطار – خلیج فارس – فضای باز شرکت ایده تجارت هرمس 021-54512
دوره سالن ها برگزار کننده تلفن
- - - -

info@expo.ir