نوزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و صنایع وابسته فردوسی - مفاخر - عطار - شرکت ایده تجارت هرمس 54512 (021)

info@expo.ir