نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا(28 بهمن تا 1 اسفند 99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین فردوسی 14-19 شرکت آروین تجارت میانه 38904401-3(051)

info@expo.ir