نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و دومین مفاخر- فردوسی - عطار 16-22 سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی 38795330-38795310(051)

info@expo.ir