نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری،دیجیتال و جشنواره نور و صدا (23 تا 26 دی ماه 99)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هجدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 16-22 سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی 38795330-38795310(051)

info@expo.ir