شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی و نما (15 تا 18 تیر ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین مفاخر- فردوسی - عطار - شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir