سومین نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی (برندهای داخلی)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سومین نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی (برندهای داخلی) مفاخر -فردوسی - شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین 38911544 (051)

info@expo.ir