دومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مفاخر - شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین 05138911144

info@expo.ir