دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ، پوشاک ، منسوجات خانگی و صنایع وابسته

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ، پوشاک ، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مفاخر - شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین 05138911144

info@expo.ir