دوازدهمین نمایشگاه بین المللی لیزینگ و فروش اقساطی کالا

سالن شرکت برگزارکننده تلفن تماس
مفاخر – فردوسی – عطار شرکت آروین تجارت میانه 05138904401-3
دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- - - - -

info@expo.ir