بیست و یکمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و یکمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) فردوسی - مفاخر - عطار - سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 05138795310

info@expo.ir