بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی .نهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ها .هفدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی .نهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ها .هفدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا فردوسی - مفاخر - عطار - سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 05138795310

info@expo.ir