بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان(معماری و عمران)صنایع سرمایشی و گرمایشی

سالن شرکت برگزارکننده تلفن تماس
مفاخر – فردوسی – عطار – فضای باز سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی 051-32253465-6
دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
- - - - -

info@expo.ir