بازبيني استراتژيك يك نمايشگاه

چه يك نمايشگاه 20 سال قدمت داشته باشد يا به تازگي راه اندازي شده باشد، مي توان با اتخاذ يك بازبيني استراتژيك آن را بهبود بخشيد. بازبيني استراتژيك نگاهي تازه به همه موارد است- از موقعيت آن در بازار گرفته تا روابط خارجي آن. معمولا اين بازبيني در مسائل تاكتيكي وارد نمي شود اما مي توان در يك تحقيق پيگيري آن را انجام داد.

در اينجا مواردي كه در يك بازبيني استراتژيك نوعي صورت مي گيرد، ارائه مي شوند:

  • توضيحی منطقي براي نمايشگاه ارائه دهيد يا از نو آن را تبیین كنيد. وضعيت كلي بازار مربوط به نمايشگاه کدام است؟ موقعيت نمايشگاه در بازار را مد نظر قرار دهيد؛ رقابت آن به چه نحو است و غرفه داران و بازديدكنندگان چه استنباطي از آن دارند؟ آيا دلایل توجیهی شما، غرفه داران و بازديدكنندگان را مجاب مي كند؟
  • بررسي نماييد كه آيا اين دليل توجيهي فروش غرفه و افزايش بازديدكنندگان را در بر مي گيرد؟
  • بازيگران اصلي صنعت چه كساني هستند(جرايد تجاري، انجمن ها، رهبران)؟ آيا آنها از نمايشگاه حمايت مي كنند؟
  • آيا نمايشگاه به عنوان رويدادی مهم در صنعت خود تلقي مي شود؟ براي معرفي هر چه بيشتر آن چه بايد كرد؟
  • آيا نمايشگاه در زمان مناسبي از سال و در شهر مناسب برگزار مي شود؟
  • آيا نمايشگاه را بايد همراه با نمايشگاه متناظر ديگري برگزار كرد؟
  • آيا نمايشگاه بايد يك يا چند اسپانسر جديد داشته باشد؟
  • آيا فعاليت هاي اصلي در نمايشگاه صورت مي گيرند( فروش، بازاريابي، كنفرانس و..) ؟
  • سود حاشيه اي نمايشگاه و معيارهاي مختلف آن ( مانند هزينه تبليغات براي هر بازديدكننده) در مقايسه با نمايشگاههاي مشابه چقدر است؟
  • چه اقداماتي بايد صورت بگيرد تا موقعيت منحصربفرد نمايشگاه در صنعت تقويت شود- و از اين رو، سودآوري تداوم داشته باشد؟

 

شیرین شریفیان

مسئول تحقیقات نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir