نمايشگاه بين المللي نخستین همایش ملی بومی سازی فناوری های نوین انرژی در ایران
شنبه 26 اسفند 1396  |  ثبت نام كاربر  |  ورود
 
 
English
 

اهداف برگزاری همایش :

1-      تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی "

2-      توجه به جایگاه واقعی و ارزشمند دانش و توان دانشمندان و متخصصین کشور

3-      توجه به منافع ملی درجهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور در منطقه و جهان

4-      تشویق و تحریک سرمایه گزاران به حضور، ونقش آفرینی و بومی سازی فناوری های نوین انرژی در کشور

5-      بررسی راهکارهای عملی و تخصصی تولید ورفع موانع

6-      بستر سازی برای توسعه  کسب کار نوین با استفاده از دانش ملی و اشتغالزایی در میان متخصصین

7-      ایجاد انگیزه در میان جوانان و مراکز دانشگاهی به حضور و نقش آفرینی در تولید علم و کار 

8-      بسترسازی در جهت استفاده از انرژی های پاک و ارزان قیمت و حفظ سرمایه های ملی و معدنی کشور

 
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به نمایشگاه بین المللی مشهد می باشد

پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس